جدول گروه ب نونهالان

تیمبازیبردمساویباختتفاضلامتیاز
آکادمی جاوید ب5122-65
مهرصحنه رشت5311+310
زنده یاد ابوالفضل آسوده5023-52
مقاومت خمیران5410+1313
شاهین معلولین5311+410
بانک چوب5014-91